Leucorrhinia dubia  
De Venwitsnuitlibel is zeldzamer dan de sterk gelijkende Noordse witsnuitlibel en is kritischer wat betreft de voedselrijkheid van het water. De Venwitsnuitlibel is meer gebonden aan vennen en hoogvenen. De aanwezigheid van veenmossen is essentieel voor deze soort.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player