Ischnura pumilio
Libellen en waterjuffers verdedigen zich door de vleugels te spreiden en het achterlijf omhoog te richten. Hierdoor lijken ze groter. Ze draaien steeds naar de aanvaller toe, zodat het grijpen voor de aanvaller wordt bemoeilijkt. Hier wordt een copula Tengere grasjuffer lastig gevallen door een Azuurwaterjuffer mannetje.