Libellula quadrimaculata

De Viervlek is een algemene libel en verschijnt al vroeg in het seizoen. De soort wordt gezien bij stilstaande wateren met veel waterplanten. Wanneer je grote hoeveelheden Viervlekken wilt zien dan moet je in hoogvenen en voedselarme vennen zijn.

Eten en gegeten worden. In het filmpje staan voorbeelden van predatie van de soort door een spin en hoe de Viervlek een Vuurjuffer vrouwtje opeet.