Coenagrion ornatum

De Vogelwaterjuffer komt niet voor in Nederland. De soort heeft in Europa een zuidelijke verspreiding. De dichtstbijzijnde populatie is gelegen bij Osnabrück.

De film hiernaast is op de locatie gemaakt. In landbouwgebied liggen vaak diepgegraven afwateringssloten. Deze zijn voor de Vogelwaterjuffer geschikt wanneer ze kalkrijk langzaamstromend water bevatten. De soort zet eieren af op kleine watereppe en andere wintergroene planten. Op het filmpje (~5 min) is onder andere mooi te zien hoe een eiafzettend tandem geheel onderwater verdwijnt en weer naar boven komt. Het filmpje is maar weinig ingekort, dus het geeft een aardig beeld hoe lang het onderwater eiafzetten duurt.

Begeleidende libellensoorten zijn Vuurjuffer, Azuurwaterjuffer en Weidebeekjuffer.