Coenagrion ornatum

De Vogelwaterjuffer komt niet voor in Nederland. De soort heeft in Europa een zuidelijke verspreiding. De dichtstbijzijnde populatie is gelegen bij Osnabrück.

De film hiernaast is op die locatie gemaakt. In landbouwgebied liggen vaak diepgegraven afwateringssloten. Deze zijn voor de Vogelwaterjuffer geschikt wanneer ze kalkrijk langzaamstromend water bevatten. De soort zet eieren af op kleine watereppe en andere wintergroene planten.