Aeshna isoceles

De Vroege glazenmaker is een soort van (matig) voedselrijke laagveenmoerassen. De soort is sterk toegenomen en heeft de laatste jaren ook nieuwe biotopen weten te koloniseren zoals stadsparken en duinplassen. Vermoedelijk speelt de klimaatverandering hierbij een rol zo ook de verbeterde waterkwaliteit. De helgroene ogen zijn kenmerkend voor deze middelgrote libellensoort.

Hiernaast is het eiafzetten van de soort te zien in laagveenbiotoop.