Pyrrhosoma nymphula

De Vuurjuffer is een algemene libel op de zandgronden en in laagveengebieden. Vanaf 2000 is de soort steeds noordelijker in de duinen van Nederland verspreid geraakt.

Hiernaast in het filmpje doet een Vuurjuffermannetje verwoede pogingen om te paren met een mannetje Grote roodoogjuffer. Leuk is daarbij te zien het grootte verschil tussen beide soorten.