Pyrrhosoma nymphula

De Vuurjuffer is een algemene libel op de zandgronden en in laagveengebieden. Vanaf 2000 is de soort steeds noordelijker in de duinen van Nederland verspreid geraakt.

Op de video zijn een jong mannetje en vrouwtje te zien.