Crocothemis erythraea

Bij allerlei typen wateren kan je de Vuurlibel aantreffen. De Vuurlibel is een soort die afkomstig is van het Middellandse zeegebied. In heel West-Europa is de soort enorm toegenomen en dat komt door de warme zomers.

De video geeft een impressie over de populatie in De Wieden. Opvallend is ook het rood gekleurde vrouwtje (als een mannetje) dat is te zien.