Enallagma cyathigerum
De Watersnuffel is een soort van stilstaande en zwak stromende wateren. De soort wordt vooral aangetroffen bij zure vennen en hoogvenen. Daarbij kunnen grote aantallen vlak boven het water vliegende individuen worden aangetroffen. In een lange vliegtijd van april tot begin november is de soort waar te nemen.