Weidebeekjuffer

Calopteryx splendens
De Weidebeekjuffer is net als zijn verwant de Bosbeekjuffer een grote waterjuffer. Soms wordt de soort bij stilstaand water aangetroffen. Dit betreft meestal zwervers. De Weidebeekjuffer heeft voorkeur voor redelijk zuurstofrijke en meestal onbeschaduwde beken.