Orthetrum brunneum

De Zuidelijke oeverlibel is een soort die vanaf 1995 in ons land verscheen. Vooral in het zuiden van Limburg en enkele locaties in Oost Gelderland en Overijssel wordt de Zuidelijke oeverlibel aangetroffen.

De soort wordt gevonden bij ondiepe, zwak stromende wateren en stilstaande plassen met kwelstromen aan de waterkant. Het biotoop moet goed met de zon beschenen zijn. In Nederland wordt de soort veel in groeves aangetroffen. Hier mannetjes bij redelijk stromend water in Zuid Limburg.