Sympetrum danea

De Zwarte heidelibel is een algemene libellensoort op de hogere zandgronden. Het Landelijk Meetnet Libellen laat een matige afname van de soort zien. De soort plant zich vooral voort in vennen en hoogveen, maar recent is ontdekt dat de soort ook in laagveengebieden en in de duinen zich voortplant.

In de vroege ochtend sluipt deze Zwarte heidelibel aan de rand van een ven uit. Dit is hiernaast te zien. Het uitsluipen gaat meestal met velen tegelijk.