Sympetrum danea

De Zwarte heidelibel is een algemene libellensoort op de hogere zandgronden. Het Landelijk Meetnet Libellen laat een matige afname van de soort zien. De soort plant zich vooral voort in vennen en hoogveen, maar recent is ontdekt dat de soort ook in laagveengebieden en in de duinen zich voortplant.

Dit mannetje is in de nacht bedauwd geraakt. Nu de ochtendzon de omgeving opwarmt wil het dier bij gevaar vluchten. Door de vleugels hard te bewegen zal het dier opwarmen en lukken om weg te komen. Als het mannetje voldoende warm is geworden kan het vliegen en zich territoriaal gedragen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

copyright René Manger