Sympetrum danea

De Zwarte heidelibel is een algemene libellensoort op de hogere zandgronden. Het Landelijk Meetnet Libellen laat een matige afname van de soort zien. De soort plant zich vooral voort in vennen en hoogveen, maar vrij recent is ontdekt dat de soort ook in laagveengebieden en in de duinen zich voortplant.

Het afzetten van eieren gebeurt net zoals bij de andere heidelibellensoorten. Soms gaat het vrouwtje vrij lang door met het afzetten van eitjes in haar eentje. De eieren worden met dipbewegingen op het wateroppervlak of op het veenmos losgelaten. Af en toe zijn de beelden van het eiafzetten even vertraagd. Zie ook Bruinrode -, Steenrode - en Bandheidelibel.